Pædagogiske ambitioner

Tekst

Nim Skole og Børnehus' fællesbestyrelse har arbejdet med skolens visioner og værdier.
Resultatet ses herunder:

Vision.

Vi skal i Nim Skole og Børnehus være det foretrukne valg

Vi vil til stadighed fastholde et højt fagligt niveau der tiltrækker de bedste fagpersoner og dermed skaber et attraktivt læringsmiljø miljø for alle potentielle brugere af skolen og børnehuset.

Vi vil være banebrydende i måden at udvikle vores børns læringspotentiale til højeste niveau. 

 

Værdier

På baggrund af ovenstående og Horsens kommunes værdier tager vi udgangspunkt i følgende:

Helhed:

- Sammenhæng i børneliv fra 0 til 14 år samt helhed i børns dagligdag i Nim.
- Samarbejde på tværs af alle faggrupper for børns læring, trivsel og udvikling.
- Samdriften som et naturligt omdrejningspunkt i lokalsamfundet.

Resultat: 

- Øget målbar læring og trivsel for alle.
- Trivsel gennem faglige og sociale succeser.
- Børns mestring af overgangen til det videre skoleliv.

Respekt:

- Gensidig tillid og respekt.
- Respekt for den enkeltes kompetencer.
- Respekt for det sprudlende børneliv.
- Respekt for at alle kan bidrage til fællesskabet.

 Kvalitet :

- I samvær, nærvær og tryghed.
- I høj faglighed med fokus på læring på alle niveauer.
- I tydelig, ordentlig og kompetent kommunikation.